Novetats Urgents sobre el Registre de Jornada a les Empreses

Llei hipotecaria
Les claus de la nova Llei hipotecària. Com afectarà les hipoteques?
març 26, 2019
registre de marca
Com protegir el registre de la marca a l’estranger?
març 31, 2019

Novetats Urgents sobre el Registre de Jornada a les Empreses

registro laboral

Amb la publicació del RD Llei 8/2019, del 8 de març, de mesures urgents de protecció i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, s’han aprovat una sèrie de mesures que estaven recollides en el projecte de Llei de Pressuposts, que finalment no es va tramitar, i ara s’aproven com Decret Llei, on s’introdueixen importants novetats.

A continuació incloíem un resum amb punts clau que inclou la nova norma i que creiem que poden afectar de forma més directa la vostra Empresa:

1.- Obligació de  registre de jornada de treball

Aquest decret obliga, a registrar la jornada de tots els treballadors contractats tant a  “temps parcial” com a “temps complert”.

Aquest registre haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada treballador.

La norma no estableix una forma específica per al registre diari de la jornada, per tan s’entén que serà vàlid qualsevol sistema o mitjà que permeti registrar de forma objectiva la jornada dels seus treballadors, amb les seves respectives hores d’entrada i sortida. En el cas de no disposar en el seu centre de treball d’un sistema de fitxatge informàtic o electrònic, es considera també vàlid qualsevol altre mètode objectiu per gestionar el control horari, com pot ser un document o plantilla on en qualsevol cas figuri la següent informació:

  • Identitat de l’empresa
  • Identificació del treballador
  • Especificació de la hora d’entrada i sortida
  • Detall de les hores laborables realitzades i desglossades per dia efectiu de treball
  • Firma del representant legal de la empresa
  • Signatura del treballador

El registre horari entrarà en vigor el dia 12 de maig de 2019. El Responsable de l’Empresa haurà de conservar el registre durant un període mínim de 4 anys.

L’incompliment d’aquesta obligació es considerarà com una infracció greu i suposarà una multa d’entre 206,00 € fins a 6.250,00 €.

Els recomanem que es fiquin en contacte amb nosaltres per tal d’assessorar-los en el compliment el nou Decret Llei.

Té vostè d’algún tipus de registre horari?

En cas de que no disposin de cap tipus de registre el Centre Gestor posa a la seva disposició dos opcions:

  • Sistema informatitzat:

Disposem d’una aplicació pel registre i totalització de la jornada laboral dels seus treballadors, inclosa en el servei “Portal del Treballador”.

  • Sistema manual:

En el blog de la nostra  pagina web, www.centregestor.es/blog trobarà un model “bàsic” pel registre diari de la jornada dels seus treballadors.

      * Per a qualsevol ampliació de la informació sobre aquest servei,  contacti amb el seu assessor laboral o amb l’area tecnològica (TIC) del Centre Gestor. Truquins ara al 973 279 700 o contacti’ns a través del e-mail lleida@centregestor.es.

2.- Bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada

S’introdueix una bonificació per la contractació laboral de persones aturades de llarga durada, i inscrites a l’oficina de l’atur al menys 12 mesos en els 18 mesos anteriors a la contractació, a través d’una bonificació mensual de quota empresarial a la seguretat social. Per l’aplicació d’aquest benefici s’estableix que s’ha de mantenir el lloc de treball al menys 3 anys des de la data d’inici de la relació laboral.

Les bonificacions son les següents:

1.300,00 €/any (108,33 €/mes) si es home

1.500,00 €/any (125,00 €/mes) si es dona

3.- Treballadors autònoms

Els treballadors que, tenint la protecció per “cessament de l’activitat” durant 2018, estiguin a 1 de gener en situació d’incapacitat temporal, transcorreguts 60 dies des de que s’iniciés la situació, podran beneficiar-se del pagament de les quotes per totes les contingències a càrrec de la respectiva Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. L’abonament serà des de l’1 de gener de 2019, en el seu cas, i sempre que el venciment de 60 dies s’hagués produït a partir del dia 1 de gener.

Poden consultar el text íntegre de la referida norma, amb la totalitat de les mesures aprovades,  a la nostra web www.centregestor.es.

A la major brevetat possible, en cas de dubte o per qualsevol aclariment preguem es fiquin en contacte amb nosaltres.

Molt atentament,

Centre Gestor

Àrea Laboral

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
Powered by