Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

mòduls IRPF i IVA
Aprovats els mòduls de l’IRPF i l’IVA 2019
diciembre 19, 2018
salario mínimo 2019
Aprobado el Salario Mínimo para 2019
diciembre 28, 2018

Fins al 31 de desembre pot modificar la base de cotització com a autònom

base de cotització autònom

Com ja hem anat informant, des del passat 01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins ara, només es permetien 2 canvis a l’any (abans de l’1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).

Doncs bé, li recordem que fins al 31 desembre  de 2018 inclusivament,  i amb efectes per a l’1 de gener de 2019, tenen l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la seva edat.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, que també s’haurà de comunicar abans de l’1 de gener de 2019.

Actualment la base mínima està en els 932,70 euros al mes i la màxima en 3.803,70 euros al mes. Entre aquestes quanties el treballador per compte propi pot triar la base que desitgi i per tant la quota que pagarà mensualment.

Atenció. El passat 22 de novembre les organitzacions més representatives d’autònoms (ATA, UPTA i CEAT) van arribar a un acord amb la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social perquè la pujada de les bases mínimes dels treballadors el 2019 es limitessin a un increment similar a la mitjana pactada els últims 15 anys (1,25% més). Això deixarà la base mínima en 944,3 euros i la quota mínima en 283,3 euros mensuals. És a dir, 5,3 euros més al mes que l’actual i 63 euros més a l’any. Per als autònoms societaris aquesta pujada de la base mínima serà de 82 euros anuals, és a dir, 6,89 euros mensuals. La mesura està pendent de ser aprovada mitjançant decret llei, i també permetrà als autònoms societaris poder triar en quin règim cotitzar: RETA o règim general.

Cal esmentar que aquest canvi de la base de cotització estarà subjecte a una sèrie de condicions en els següents casos:

  • La base mínima de cotització dels treballadors autònoms que, en algun moment de l’any 2018 i de manera simultània hagi tingut contractat 10 treballadors o més per compte d’altri, així com la de l’autònom societari és de 1.199,10 euros mensuals.
  • Els treballadors autònoms que estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes d’aquest règim especial podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin aquestes bases màximes.
  • Els treballadors autònoms que no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes podran sol·licitar que la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en què s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial. En cap cas la base de cotització triada podrà ser superior al límit màxim que pogués afectar el treballador. La sol·licitud es podrà realitzar, durant tot l’any natural, i tindrà efectes des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud.

D’altra banda, els treballadors autònoms societaris (socis de societats mercantils i administradors) i treballadors autònoms que tinguin contractats més de 10 treballadors, les seves bases mínimes de cotització s’equiparen a la mínima dels treballadors enquadrats en el grup 1 del règim general de la Seguretat Social, que ascendeix a 1.199,10 euros, enfront dels 919,80 euros, amb caràcter general de la resta dels autònoms, la qual cosa suposa un increment de la quota a pagar de 83,50 euros/mes (358,50 euros en lloc de 275,00 euros).

També cal afegir que, els treballadors que, durant l’exercici 2017 hagin estat d’alta i cotitzant simultàniament en els règims especial d’autònoms i general de la Seguretat Social respecte a les contingències comunes i tenint en compte tant les aportacions empresarials com les corresponents al treballador en règim general, així com les efectuades en règim especial d’autònoms, tindran dret a devolució per l’excés cotitzat. Aquesta devolució s’efectuarà d’ofici per part de la TGSS que verificarà si es compleixen els requisits per a procedir a aquesta devolució. Això és una mesura que s’ha incorporat amb la Llei 6/2017, ja que anteriorment s’havia de sol·licitar per part de l’interessat.

També els informem que poden optar per la cobertura de les contingències professionals (accident de treball i malaltia professional) i de la protecció per cessament d’activitat abans de l’1 de gener de 2019.

Per poder realitzar la sol·licitud de canvi de base de cotització s’haurà d’acudir a una de les oficines de la TGSS amb la corresponent documentació o bé presentar la sol·licitud de manera telemàtica perquè, des de l’any passat, a través del Sistema RED es poden realitzar els següents tràmits:

– Sol·licitud de canvi de base de cotització

– Sol·licitud de revaloració automàtica de la base de cotització

– Anul·lació de sol·licitud de canvi de base de cotització

– Anul·lació de revaloració automàtica de la base de cotització

Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web http://www.centregestor.es.

Centre Gestor

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
Powered by