Les modificacions en el sistema tributari català introduïdes per la LLei 5/2017

L’IBEE- el nou impost per begudes ensucrades envasades
abril 7, 2017
Sentencia del Tribunal Supremo en el registro de la jornada laboral
abril 13, 2017

Les modificacions en el sistema tributari català introduïdes per la LLei 5/2017

El passat dia 30 de març de 2017 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la Llei 5/2017, de 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que suposa una important modificació del sistema tributari català.

Dita llei inclou tres nous impostos, estableix una nova regulació per altres dos ja existents (establiments comercials i establiments turístics) i introdueix modificacions en deduccions, reduccions i requisits que afecten al IRPF, ISD, ITP i AJD.

Pel que fa als tributs propis, es creen els següents impostos:

  • Impost sobre begudes ensucrades envasades (IBEE).

L’IBEE té per objecte gravar el consum d’aquestes begudes i és exigible a tot el territori de Catalunya, amb independència del seu lloc de fabricació. Begudes ensucrades són les que contenen edulcorants calòrics afegits. Aquest nou impost entrarà en vigor a partir del proper dia 1 de maig de 2017. El primer període de pagament és previst que sigui de l’1 al 20 de juliol d’aquest any.

  • Impost sobre la producció, manipulació, transport, custodia i emissió d’elements radio tòxics.

Aquest impost té caràcter extra fiscal i pretén que els agents que obtenen un benefici per la seva activitat econòmica en relació als elements radio tòxics assumeixin el cost negatiu que provoca en el medi ambient i la salut de les persones.

  • Impost sobre emissions de vehicles de tracció mecànica.

Grava la emissió de gasos efecte hivernacle i entrarà en vigor l’1 de gener de 2018. L’1 de gener de 2019 en cas de les motocicletes.

A més d’aquests nous tributs propis, la Llei de mesures inclou modificacions sobre els següents impostos: l’Impost sobre habitatge buit, l’Impost sobre grans establiments comercials i l’Impost sobre l’estada en establiments turístics.

Pel que fa als tributs cedits s’introdueixen, a partir del 31 de març de 2017, canvis en l’IRPF, en el Imposts sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats (ITP i AJD), en l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD), en l’àmbit de les obligacions formals de subministrament periòdic d’informació a l’Agència Tributària de Catalunya i en l’àmbit de l’ imposició sobre el joc.

Per qualsevol dubte, pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp o visitar la nostra web http://www.centregestor.es.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
Powered by