Normativa de la Unió Europea que obliga, a partir del dia 13/12/2014, a informar de tots els al·lèrgens que poden portar els plats que s’elaboren
desembre 17, 2014
Resum dels apestes més importants de la Reforma fiscal 2015
desembre 29, 2014

Plan PIMA Transporte

El passat dia 20 de desembre es publicà al BOE el RD 1081/2014, de 19 de desembre, que regula la concessió directa de subvencions pel desballestament de vehicles industrials de transports de viatgers i mercaderies amb capacitat de tracció pròpia de més de 3,5 tones de massa màxima autoritzada matriculats, per primera cop, abans de l’1 de gener de 2.007.

Els requisits per accedir-hi són:

A)     Ser titular d’una autorització de transport de mercaderies o de viatgers per carretera.

B)      Ser propietari del/s vehicles que es desballesten durant un període no inferior a un any abans de la presentació de la sol·licitud.

C)      Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

D)     Presentar la documentació exigida:

o   Fotocopia del D.N.I. o el N.I.F. en el cas de persones jurídiques.

o   Si és persona física autònom, certificat de estar d’alta al Cens d’Empresaris.

o   Fotocopia de l’autorització de transport públic o privat i copia autoritzada pel vehicle a desballestar.

o   Fotocopia de la fitxa tècnica i del permís de circulació o be informe de la Dirección General de Tráfico amb l’historial del vehicle.

o   Fotocopia del document que acrediti el pagament del darrer Impost de Circulació.

o   Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries i a la Seguretat Social.

o   Declaració responsable.

o   Informe d’antecedents del vehicle que acrediti la seva titularitat el darrer any, que està lliure de càrrecs i sense reserva de domini.

o   Declaració de tots els ajuts de “minimis” rebuts en els darrers dos anys i l’any en curs.

 

Les quantitats a concedir:  3.000,00 euros per vehicle, excepte en el cas dels camions amb MMA igual o inferior a 16 tones, que rebran 2.000,00 euros, i els de menys de 7,5 tones que tindran un ajut de 1.500,00 euros.

 

El PIMA està dotat amb 4,7 milions d’euros i els ajuts s’atorgaran, per ordre d’entrada, a les sol·licituds que, complint els requisits, es presentin des d’ara fins el dia 1 d’octubre de 2.015 o fins que s’esgoti el import de la dotació.

 

Per qualsevol dubte es pot posar en contacte amb nosaltres i li aclarirem amb molt de gust.

 

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

Àrea Transports i Trànsit

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Abrir chat
¿Necesitas ayuda?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?
Powered by