Tràmits Administració Estatal, Autonòmica i Local

 • Particulars
  • Certificats d’empadronament, convivència
  • Certificats Registres Civils
  • Certificats Penals
  • Certificats últimes voluntats
 • Vivienda
  • Declaracions d’obra nova
  • Canvis de nom de cadastre
  • Cèdules d’habitabilitat
  • Impost de Transmissions Patrimonials (ITP)
  • Actes Jurídics Documentats (AJD)
 • Empresa
  • Inscripcions i modificacions d’indústries
  • Obertura establiments
  • Expedients de classificació empresarial - Declaració d’alta, variació o baixa en l’IAE i comunicació de l’import net de la xifra de negoci a efectes d’IAE
  • Documents de qualificació empresarial
  • Fulles de reclamació
  • Autoritzacions sanitàries
  • Altes i baixes autònoms

Confecció i presentació

 • Impostos (Model 130, 131, 303, 115, 123,...) i els seus resums
 • Declaracions informatives (Model 184, 347, 349...)
 • Declaracions censals (Model 036 o 037)
 • Mòduls, Directa simplificada, Directa normal, Agrícola

Renda i Patrimoni

 • Pagaments fraccionats trimestrals
 • Regularització anual dels mòduls
 • Amortització béns d’inversió -mòduls-
 • Liquidació trimestral i Resum anual de retencions en lloguers i interessos
 • Declaració anual informativa de les entitats en règim d’atribució de rendes
 • Canvis d’opcions de tributació

IVA

 • Declaracions mensuals o trimestrals
 • Elaboració resum anual
 • Regularització anual mòduls
 • Canvis de règims
 • Estudi d’aplicació de la regla de la prorrata
 • Sollicitud devolució no establerts

Societats

 • Pagaments a compte
 • Liquidació retencions en lloguers, interessos, dividends, etc.
 • Resum anual de retencions d’arrendaments, interessos, dividends, etc.
 • Precàlculs del tancament fiscal de l’exercici

Operacions a Tercers

 • Declaració anual de clients i proveïdors

Operacions Intracomunitàries

 • Declaració intrastat
 • Declaració recapitulativa

Altres tràmits

 • Domiciliació d’impostos
 • Aplaçament d’impostos
 • Atenció i seguiment de requeriments
 • Tramitació de Recursos
 • Firma electrònica
 • Notificacions electròniques
 • Certificats tributaris
 • Sollicitud NIF
 • Devolució gasoil agrícola
 • Devolució IVA de viatgers
 • Deducció famílies nombroses i persones amb discapacitat

Agricultors i Ramaders

 • Llibres d’ingressos
 • Llibres d’ IVA
 • Llibres de bens d’inversió

Mòduls

 • Llibres d’ IVA suportat
 • Llibres de bens d’inversió

Directa Simplificada

 • Llibres d’ingressos i despeses
 • Llibres de bens d’inversió
 • Llibres de provisions de fons i anticipo
 • Llibres d’ IVA
 • Seguiment continuat resultat comptable

Assessorament en dret fiscal

 • Solucions per a particulars i empreses en política i planificació fiscal.
0
Connecting
Please wait...
Envia el teu missatge.

Ho sentim, no estem disponibles ara. Deixa un missatge i ens comunicarem amb tu el més aviat possible.

* Nom
* Correu electrònic
* Missatge
Telèfon
Xateja amb nosaltres

Descripció de la consulta que ens vols fer.

* Nom.
* Correu Electrònic.
* Descripció de la consulta que ens vols fer.
Telèfon
Xateja amb nosaltres
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?