Assessorament

 • Plans d’estalvi i jubilació
 • Fons d’inversió
 • Dipòsits garantits
 • Plans de pensions

Gestió personal

 • Vida individual i col·lectiva
 • Accidents individuals, col·lectius i convenis
 • Subsidis per malaltia i/o accidents
 • Assistència en viatge

Patrimonials

 • PIMES
 • Comerç, oficines i centres d’ensenyament
 • Llar
 • Comunitats

Tècnics

 • Tot risc construcció
 • Desenal de danys a l’edificació
 • Pèrdua de beneficis

Responsabilitat civil

 • General
 • Privada i immobles
 • Professional
 • Mediambiental
 • Caça i pesca

Diversos

 • Autos
 • Agroseguro
 • Decessos