Estimación Objetiva

octubre 30, 2015

Exclusió de l’Estimació Objectiva (Mòduls) a partir de l’1 de gener de 2016

L’informem que es modifiquen, pels exercicis 2016 i 2017, els límits d’exclusió de l’Estimació Objectiva (Mòduls). El dia 30 d’octubre es va publicar la Llei de […]