mercantil

gener 9, 2019
comissionista mercantil

Què hem de saber sobre la figura del comissionista mercantil?

Pot ser que com a empresari o comerciant s’hagi vist necessitat en alguna ocasió d’envoltar-se o de comptar amb altres persones que l’auxiliïn en el desenvolupament […]